Miłość do papiestwa a synowski opór wobec papieża w historii Kościoła

  • szt.
  • 54,00 zł

Tytuł czasowo niedostępny. Prosimy o kontakt w przypadku chęci zakupu (sklep@key4.pl).

Obszerny wybór felietonów i konferencji autorstwa prof. Roberta de Mattei pod wymownym tytułem Miłość do papiestwa a synowski opór wobec papieża w historii Kościoła. Włoski historyk pokazuje, że w dwutysiącletniej historii Kościoła nie wszyscy papieże byli godnymi następcami św. Piotra i że zawsze w takich wypadkach znajdowali się święci, którzy – z całym szacunkiem należnym urzędowi wikariusza Chrystusowego – sprzeciwiali się im w imię prawdziwej wiary, która zawsze jest ważniejsza od ślepego posłuszeństwa.

Czy papież może być publicznie karcony za swe naganne zachowanie? A może wierni powinni okazywać mu bezwarunkowe posłuszeństwo, usprawiedliwiając wszystkie jego wypowiedzi oraz działania, nawet jeśli są one w ewidentny sposób przyczyną zgorszenia?

W opinii niektórych, np. watykańskiego dziennikarza Andrei Torniellego, wyrażanie opinii sprzecznych z poglądami papieża jest dopuszczalne jedynie w rozmowach prywatnych, nie powinno się jednak robić tego publicznie. Nawet ta teza zawiera w sobie jednak potwierdzenie faktu o kluczowym znaczeniu, a mianowicie że papież nie jest nieomylny, o ile nie przemawia ex cathedra. W innym przypadku jego słów kwestionować nie można by nawet prywatnie  – dopuszczalne byłoby jedynie pełne uległości milczenie. Z drugiej strony papież, który nie jest Chrystusem, ale jedynie Jego przedstawicielem na ziemi, może grzeszyć i popełniać błędy. Czy jednak istotnie prawdą jest, że może być napominany jedynie prywatnie, a nigdy publicznie?

fragment książki

 

Profesor de Mattei nie ma zwyczaju chowania głowy w piasek. Gdy po 2013 roku – roku abdykacji Benedykta XVI i wyboru Franciszka – zjawiska kryzysowe w Kościele weszły w szczególnie ostrą fazę, autor oddawanej do rąk Czytelnika książki otwarcie stawał w obronie katolickiej ortodoksji jako współsygnatariusz listów w tej sprawie, kierowanych przez katolickich uczonych z całego świata do papieża Franciszka od czasu synodu biskupów na temat rodziny z 2014 roku. Najgłośniejszym wyrazem tego zatroskania było „synowskie upomnienie” (Correctio filialis) z 2017 roku, po tym jak adhortacja Amoris laetitia „podłożyła bombę atomową pod katolickie nauczanie moralne” (prof. Joseph Seifert). Głośno protestował przeciw umieszczaniu pogańskich idoli w rzymskiej świątyni przy okazji tzw. Synodu amazońskiego.

prof. Grzegorz Kucharczyk

z Wprowadzenia do wydania polskiego

 

Spis treści

 

Wprowadzenie

FELIETONY

  1. Duch oporu i miłość do Kościoła

  2. Niezbywalne obowiązki kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego

  3. Kiedy publiczne napomnienie papieża staje się naglące i konieczne

  4. Wojna religijna z IV wieku oraz współcześnie

  5. Honoriusz I – kontrowersyjny przypadek heretyckiego papieża

  6. Św. Teodor Studyta i „cudzołożny synod”

  7. Synowski opór św. Brunona wobec papieża Paschalisa II

  8. Jan XXII: papież, który popadł w herezję, i Kościół, który się mu
opierał

  9. Gdy cała Europa była ekskomunikowana

  10. Haec sancta (1415) – dokument potępiony przez Kościół soborowy

  11. Hadrian VI i Franciszek I na tronie Piotrowym

  12. Sacco di Roma (1527)  – miłosierna kara

  13. Paweł IV (1479–1559) i heretycy jego epoki

  14. Nie tylko herezja stanowi grzech przeciwko wierze katolickiej:
Auctorem fidei (1794)

  15. Czy można kwestionować rozporządzenia papieskie? Pio Bruno
Lanteri (1759–1830)

  16. Synod z roku 2014 i I Sobór Watykański

  17. Ralliement Leona XIII: sprzeczny z doktryną eksperyment
duszpasterski

  18. Św. Pius X – w stulecie śmierci

  19. Do którego Kościoła należy papież Bergoglio?

  20. Na kolanach przed Lutrem

  21. Ogólnoświatowy oddźwięk oraz znaczenie Correctio filialis

  22. Ktokolwiek twierdzi, że stosowanie kary śmierci jest aktem
wewnętrznie złym, popada w herezję

  23. Najstraszliwsza schizma, jaką świat kiedykolwiek widział

  24. Papież Franciszek – filozof inkluzji

KONFERENCJE

  1. Opór i wierność Kościołowi w czasach kryzysu

Nieomylność i niezniszczalność Kościoła

Sensus fidei w historii Kościoła

Natura sensus fidei w nauczaniu teologów

Sensus fidei, Magisterium i Tradycja

Rozpoznawanie i rozwijanie sensus fidei

  2. Tu es Petrus: prawdziwa lojalność i oddanie względem Stolicy
Piotrowej

Ataki na papiestwo w historii

II Sobór Watykański i nowa koncepcja władzy papieskiej

Widzialność Kościoła

Błąd papolatrii

Czy możliwa jest diarchia papieska?

A nemine est judicandus, nisi a fide devius

Przeciwko katakumbizmowi

Czas milczenia i czas mówienia

  3. 1517, 1717, 1917: trzy rewolucje i Fatima

Kilka ważnych zasad

Rewolucja rosyjska roku 1917

Fatima 1917

Tajemnica fatimska

Rosja rozszerzy swe błędne nauki po świecie

Genealogia błędów

Rewolucja zdradzona

Dym szatana w Kościele

Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje

  4. Stary i nowy modernizm  – źródła kryzysu w Kościele

Św. Pius X i modernizm

Od modernizmu do nouvelle théologie

Antropologiczny zwrot Vaticanum II

Neomodernizm w dzisiejszym Kościele

  5. Lata 1918 i 1968: bunt przeciwko ładowi i katolicka reakcja

Od płynnego społeczeństwa do płynnego Kościoła

Duch II Soboru Watykańskiego

Rewolucja i Tradycja

Tradycja i sensus fidei

Sukces i klęska rewolucji

Godzina zwycięstwa

  6. Papież Franciszek i „zmiana paradygmatu”

WYWIADY

  1. Kontrowersje związane z hipotezą dotyczącą „heretyckiego papieża”

  2. „Nie da się połączyć elementów ze sobą sprzecznych”

Miłość do papiestwa a synowski opór wobec papież

wydawnictwo: Key4
stron: 288
format: 15×21 cm
okładka: twarda
rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-950037-5-2
tytuł oryginału: Love for the papacy and filial resistance to the pope in the history of the church