Święta wojna oraz wojna sprawiedliwa z perspektywy chrześcijaństwa i islamu

 • szt.
 • 38,00 zł

Wszyscy, którzy interesują się „dialogiem międzyreligijnym” z islamem, powinni przeczytać książkę Święta wojna oraz wojna sprawiedliwa z perspektywy chrześcijaństwa i islamu prof. Roberto de Mattei. Zwolennikom jego prowadzenia przyniesie ona obfity materiał do przemyśleń i da asumpt do zweryfikowania swoich wyobrażeń o „religii pokoju”; przeciwnikom dostarczy solidnych argumentów do dyskusji.

Dla polskiego Czytelnika książka posiada dodatkową wartość, ponieważ tylko w Polsce Kościół katolicki obchodzi – począwszy od 2001 r. – „Dzień islamu”. Nie trzeba dodawać, że jest to kolejna furtka do osłabienia wiary wśród polskich katolików, ale przede wszystkim jest to jawna zniewaga Trójjedynego Boga, a także policzek wymierzony rzeszom katolików, prześladowanych i oddających życie za wyznawanie wiary w Trójcę Przenajświętszą. W bulli Debito apostolatus nostri, wydanej w 1784 r., papież Pius VI zawarł słowa, które są aktualne do dziś: „Czy można większą zniewagę wyrządzić Chrystusowi, jak stawiając świętą wiarę chrześcijańską na równi z przewrotnością żydowską, z beze-
ceństwem muzułmańskim, z zabobonem pogańskim i bezbożną próżnością naturalizmu? […] Przez sam fakt niesprzeciwiania się żadnemu błędowi człowiek staje się winien popierania błędów wszystkich”.

ze Wstępu do wydania polskiego

 

SPIS RZECZY

Wstęp do wydania polskiego  5
Wstęp do wydania amerykańskiego  11
Wprowadzenie  17

1.   Chrześcijańska wojna sprawiedliwa  23
Karol Wielki: wzór chrześcijańskiego władcy oraz wojownika  23
Chrześcijanie i służba wojskowa w pierwszych wiekach  28
Wojna sprawiedliwa w nauczaniu św. Augustyna  32
Wojna sprawiedliwa w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu  35
Wojna sprawiedliwa i późna scholastyka  40
Wojna sprawiedliwa: za i przeciw  42
Cechy wojny współczesne  49
Kiedy wojna współczesna może być wojną sprawiedliwą?  55
Broń atomowa, biologiczna i chemiczna oraz wojny „ponowoczesne”  57
Wojny „humanitarne”  62
Wojny „asymetryczne”  65
Rzeczywiste przyczyny wojen i środki zaradcze  68

2.   Islamska święta wojna  75
Tysiąc lat wojen po edykcie medyńskim  75
Narodziny nowożytnego islamu: „Księga i Miecz”  79
„Naszą konstytucją jest Koran”  82
Islam  – religia egalitarna  88
Dżihad  – „święta wojna” islamu  92
Dwie strony konfliktu: islam i „niewierni”  97
Tolerancja w islamie  103
Dżihad  – problem władzy  106
Czy istnieje coś takiego jak umiarkowany islam?  110
Zderzenie cywilizacji  117

3.   Krucjaty, dżihad i współczesna tolerancja  123
Święta wojna i wojna sprawiedliwa  123
Aspekt prawny krucjaty  126
Armia pokutników i pielgrzymów  129
„Siły zbrojne” Kościoła  132
Duchowy wymiar krucjaty  135
Mnisi-rycerze w epoce krucjat  144
Współczesny dogmat tolerancji  146
Męczeństwo jako najdoskonalsza forma świadectwa prawdy  151
Wymiar duchowy krucjaty  155
Duch krucjat w XXI wieku  159

Bibliografia  165

wydawnictwo: Key4
stron: 184
format: 12×20 cm
okładka: miękka
rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-950037-6-9
tytuł oryginału: Guerra santa guerra giusta. Islam e cristianesimo in guerra